Gastcollege methoden en technieken van onderzoek

Donderdagmiddag 13 maart jl. verzorgde Wil Nelissen, onderzoeksdirecteur bij RenM|Matrix, een gastcollege voor studenten International Business aan de Universiteit Maastricht. Een kleine 100 studenten werden tijdens een 2 uur durende sessie meegenomen in de wereld van methoden en technieken van onderzoek, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Na een inleiding over de evolutie van ponskaarten naar online onderzoek via de iPad, liet Wil zijn licht schijnen over alle voorhanden zijnde methoden en technieken van dataverzameling, hun voor- en nadelen, de meest voorkomende valkuilen en met name de vertaling naar het gebruik in de dagelijkse praktijk. Met meer dan 30 jaar onderzoekservaring een kolfje naar zijn hand.

Veel gebruikte methoden van kwantitatief marktonderzoek zijn telefonisch en online onderzoek. RenM|Matrix kan echter ook worden ingezet voor telefonisch onderzoek en face-to-face interviews. En ook als het gaat om methoden van kwalitatief onderzoek beschikken wij over een uitgebreid arsenaal aan mogelijkheden: focusgroepen/ groepsdiscussies, diepte interviews, expert interviews, arenadiscussies. Meer informatie over onze onderzoekstools vindt u op onze pagina Methoden van onderzoek. U kunt uiteraard ook rechtstreeks contact opnemen: w.nelissen@renmmatrix.nl of (043) 350 8078.