Studenten: positieve customer journey

Ratio en emotie studiebeleving in kaart

Voor Zuyd Hogeschool heeft RenM|Matrix een verkennend kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de customer journey van studenten en alumni van de HBO-opleiding Built Environment. In 4 focusgroepen vertelden 21 (oud-) studenten over hun ervaringen met de opleiding in de opeenvolgende jaren. Naast ervaringen met studiebegeleiding, studiezwaarte, onderwijssysteem en onderwijsomgeving is ook de emotionele beleving van de studie in kaart gebracht.

Sterke punten opleiding.

Uiteindelijk geven de (oud-)studenten de opleiding een 8. Sterke punten van de opleiding blijken de goede begeleiding, de toegankelijke en open informele sfeer. Docenten zijn benaderbaar en behulpzaam. Op een enkele vak na, is de studiebelasting volgens de studenten goed, niet te zwaar en niet te licht. Samenwerken in projecten bevalt goed. Bij sommige studenten leidt tot hoge belasting leidt omdat niet iedereen in het project evenveel doet. De fysieke omgeving (schoolgebouwen, restaurant, ruimtes, faciliteiten, technische ondersteuning) wordt over het algemeen positief gewaardeerd. Het is soms wel dringen in bepaalde ruimten en de temperatuurregeling is niet optimaal. Ook over de toetsen en het uiteindelijke eindniveau dat men haalt is men positief te spreken.

Bruikbaarheid onderzoek.

Goed aan dit kwalitatieve RenM|Matrix-onderzoek is dat er concrete verbetertips voor de opleiding mee worden opgehaald. Waardevol zijn ook de insights in de emotionele kant van de relatie tussen student en opleiding/opleider. Daarvoor is gebruik gemaakt van een creatieve collagetechniek, die studenten aanzet tot buiten de lijntjes kleuren en hun gevoel te laten spreken. Twee voorbeelden van de gemaakte collages geven een goed beeld van hoe men de opleiding ervaart.

Maud Hensen, Teamleider Sustainable Built Environment Zuyd Hogeschool, zegt hierover:

“Deze spiegel die studenten ons voorhouden helpt niet alleen om de opleiding op onderdelen nog beter te maken, maar is ook goed bruikbaar bij visitatie en accreditatie van onze opleiding. We hebben de collages dan ook opgehangen in ons gebouw. De door RenM|Matrix gebruikte creatieve techniek geeft bovendien een fraai inkijkje in de meer gevoelsmatige band die studenten met onze opleiding en de docenten hebben. Dat bevestigt ons eigen gevoel bij de opleiding.”