Nuttige inzichten uit Klantonderzoek

We willen niet in de valkuil stappen van de schoenmaker die zijn kinderen op kapotte zolen laat lopen. Dus peilde RenM|Matrix onlangs de wensen en behoeften van zijn klanten. Wat we al gedacht hadden: onderzoek levert altijd nuttige inzichten op.

Eén van de uitkomsten van het onderzoek dat RenM|Matrix onlangs heeft gehouden onder zijn vaste klanten was, dat we te weinig zichtbaar zijn. Waar hebben we dat eerder gehoord? Klanten gaven ook aan dat een met grotere regelmaat verschijnende nieuwsbrief het middel bij uitstek is om die zichtbaarheid te vergroten. Welnu, u leest op dit moment in het eerste concrete resultaat daarvan. We gaan u frequenter voorzien van nieuws en nieuwtjes uit de onderzoekswereld en belichten in elke nieuwsbrief ook één van onze producten of diensten. Het onderzoek leverde uiteraard nog meer nuttige tips en inzichten op. Ook die zullen we zorgvuldig afwegen en implementeren in onze toekomstige praktijk. Als u onze nieuwsbrieven blijft lezen, blijft u vanzelf op de hoogte. Dank aan alle deelnemers aan het onderzoek. Uit hun naam hebben we een geldbedrag overgemaakt aan de Stichting Kika.