Klantenonderzoek Stadsverwarming Purmerend

Klantenonderzoek PurmerendBegin november hebben wij een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder klanten van Stadsverwarming Purmerend. Doel van het klantenonderzoek was het verkrijgen van inzicht in hun tevredenheid over de dienstverlening.

In een op maat gemaakte vragenlijst voor het meten van klanttevredenheid konden particuliere en zakelijke klanten aangeven hoe zij onderdelen als klantencontact, communicatie, afhandeling van storingen en warmtelevering waarderen. Deze vragenlijst kon zowel online als schriftelijk worden ingevuld. Zo’n 750 klanten van Stadsverwarming Purmerend namen de moeite om aan het onderzoek deel te nemen.

Naast inzicht in individuele waarderingsscores had het onderzoek ook als doel om in kaart te brengen in welke mate de afzonderlijke onderdelen van het dienstverleningsproces de overall tevredenheid beïnvloeden. Een uitgebreide driveranalyse op de uitkomsten heeft samen met een 2-tal focusgroepen een goed beeld gegeven van de achterliggende oorzaken van beoordelingen.

Het onderzoek verschafte bruikbare informatie die Stadsverwarming Purmerend wil gaan gebruiken om haar dienstverlening verder te optimaliseren, aldus directeur Gijs de Man: “De mening van klanten is voor SVP een belangrijke input om onze dienstverlening in kaart te brengen en verder te optimaliseren. Het gaat daarbij niet alleen om een rapportcijfer, maar met name ook om de onderliggende drivers. RenM|Matrix heeft dit onderzoek voor ons uitgevoerd. Bij de analyse van de uitkomsten wisten ze specifieke aspecten van de warmtesector op een uitstekende wijze te koppelen aan de uitkomsten van het onderzoek in klantbeleving. Daarmee gaven ze SVP waardevolle inzichten die in de feedback sessie ook nog werden aangevuld met praktische ideeën hoe we dingen zouden kunnen oppakken”.

RenM|Matrix doet regelmatig klanttevredenheidsonderzoek. Kijk hier voor meer informatie.