Met klantenonderzoek komt alles bovendrijven!

KraanZolang er maar water uit de kraan komt“, is een veel gehoorde uitspraak als je vraagt naar de tevredenheid van klanten over de dienstverlening van hun waterleidingsmaatschappij. Ondanks dat water een ‘low interest’ product is, spelen er echter veel meer aspecten een rol in de klanttevredenheid, zo wijzen diverse klantonderzoeken uit die RenM|Matrix uitvoert in de watersector.

 

Door middel van klanttevredenheidsonderzoek voorziet RenM|Matrix waterleiding- maatschappijen van strategisch inzicht in o.a.:

  • de tevredenheid over de verschillende dienstverleningsprocessen (betaling, jaarafrekening, storing, onderhoud, klachtafhandeling, verhuizing);
  • de tevredenheid over de verschillende contactkanalen (telefoon, website, e-mail);
  • de tevredenheid over de communicatie (bijv. tijdens onderhoudswerkzaamheden en storingen);
  • de ‘drivers’ van de algemene klanttevredenheid en dienstverleningsprocessen (wat vindt de klant nou echt van belang en aan welke ‘knoppen’ moet je als organisatie draaien om de klanttevredenheid verder te vergroten?);
  • de wensen en behoeftes van zakelijke klanten omtrent nieuwe producten en diensten, die al dan niet commercieel in de markt gezet kunnen worden.

Om ook continu de vinger aan de pols te kunnen houden, heeft RenM|Matrix een online reporting tool ontwikkeld, die real time inzicht biedt in de tevredenheid en wensen van klanten. Nieuwsgierig? Klik dan op de link hierna en vul gebruikersnaam (renm) en wachtwoord (matrix) in: www.renmmatrix.nl/wp-login.php.

Wilt u meer informatie over dit blogbericht? Neem dan contact op met Max Cramwinckel: m.cramwinckel@renmmatrix.nl of 043-3508000.