Relevante stuurinformatie met Monte Carlo Simulatie

Het kloppende hart van de rapportage van een tevredenheidsonderzoek is het hoofdstuk met conclusies en aanbevelingen, waarin een overzicht wordt gegeven van maatregelen om de tevredenheid onder klanten te vergroten of de betrokkenheid van medewerkers te versterken. Dit soort stuurinformatie is vaak gebaseerd op een aanbevelingsmatrix, die is samengesteld met behulp van multivariate analyse technieken. Maar welk pakket aan maatregelen of combinaties van maatregelen is realistisch? Welke targets zijn realiseerbaar? Met andere woorden, welke inspanningen moeten worden geleverd om van een 7 een 8 te maken?

StuurinformatieRenM|Matrix maakt gebruik van speciaal ontwikkelde software, namelijk de Monte Carlo Simulatie. Met behulp van deze simulatietechniek is het mogelijk om effecten van maatregelen, al dan niet gecombineerd (scenario’s), door te rekenen (simuleren). Het simulatiemodel geeft een rekenkundig optimaal gefundeerde schatting van effecten van scenario’s: Stel u slaagt erin om op informatievoorziening geen 7 maar een 7,5 te scoren en op nazorg geen 6,5 maar een 7, wat betekent dit dan voor het overall tevredenheidscijfer?

De Monte Carlo Simulatie vertaalt onderzoeksuitkomsten naar concrete stuurinformatie, bedoeld voor het treffen van de meest effectieve en efficiënte maatregelen op het vlak van bijvoorbeeld klanttevredenheid, imago of medewerkersbetrokkenheid.

Voordelen van stuurinformatie o.b.v. Monte Carlo Simulatie

De voordelen van stuurinformatie o.b.v. een Monte Carlo Simulatie staan hieronder op een rij:

  • op een inzichtelijke manier worden de effecten van de simulaties weergegeven;
  • het aantal scenario’s (maatregelen of combinaties hiervan) dat kan worden doorgerekend is in feite onbeperkt;
  • de simulatie geeft een nauwkeurig inzicht van het effect van de maatregelen;
  • de simulatie is uitermate geschikt om draagvlak en consensus te genereren onder managers voor het follow-up traject van een onderzoek. Door samen de simulaties te doorlopen wordt op een logische wijze duidelijk welke targets realistisch zijn en hoe die zijn te realiseren;
  • het bespaart kosten in de opvolging omdat je de meest effectieve en efficiënte maatregelen kunt treffen.

Wilt u meer informatie over hoe de  Monte Carlo Simulatie kan bijdragen aan voor u relevante stuurinformatie? Neem dan contact op met Max Cramwinckel, onze specialist op het gebied van multivariate analyse technieken: m.cramwinckel@renmmatrix.nl.