Loopbaanontwikkeling nog steeds ondermaats

Uit een onderzoek van RenM|Matrix onder werkzame Nederlanders komt naar voren dat de interne loopbaanbegeleiding en de doorstroommogelijkheden in hun werk slechts bij een minderheid (ca. 1/3 deel) naar tevredenheid is. Het is een aspect van het werk dat door de jaren heen altijd zwak heeft gescoord en dat er door de huidige economische crisis en wellicht ook door de invoering van “het nieuwe werken” niet beter op is geworden. Desondanks is een ruime meerderheid van ca. 3/4 van de werkenden tevreden over zijn huidige werkkring. Daar staat tegenover dat 30% aangeeft de werkdruk van hun baan gemiddeld genomen niet passend te vinden.

RenM|Matrix voert regelmatig onderzoek uit naar de tevredenheid en betrokkenheid van werknemers binnen bedrijven. Daardoor kunnen we op een groot aantal kritische variabelen benchmarks presenteren voor hoe er binnen Nederlandse bedrijven en instellingen gedacht wordt over zulke diverse aspecten van het werk als “het nieuwe werken”, samenwerking, interne communicatie, leidinggevenden, werkdruk, carrièreperspectieven etc. Met name de betrokkenheid bij hun baan en werkgever blijkt een cruciale factor te zijn in de manier waarop werknemers in hun werk functioneren, evenals het vertrouwen dat men koestert in de werkgever. RenM|Matrix hanteert betrokkenheid en vertrouwen dan ook als centrale elementen in het medewerkerstevredenheidsonderzoek.