Een kwestie van vertrouwen: personeelszaken

Iedereen lijkt het er wel over eens te zijn dat vertrouwen een cruciale factor is in de relatie tussen een manager en zijn medewerkers. Maar de vraag is hoe je die factor stuurbaar kunt maken, zodat je als HRManager weet aan welke knoppen er gedraaid moet worden om dat vertrouwen te bevorderen. RenM|Matrix heeft vertrouwen als een vast onderdeel opgenomen in zijn Medewerkers Onderzoek. Daar fungeert het naast Betrokkenheid als een centraal element in het onderzoeksmodel. Door de mate van vertrouwen te meten, geven we het management handvatten om sturend op te treden.

Daarbij maken we een onderscheid tussen ideëel vertrouwen en vertrouwensgedragingen. Ideëel vertrouwen is de resultante van de vertrouwensgedragingen. Ideëel vertrouwen is moeilijk stuurbaar, want te abstract en te gevoelig voor mentale disposities. Maar gedragingen die vertrouwen wekken zijn wel degelijk meetbaar en gevoelig voor veranderingen. Uit ons onderzoek blijkt dat met name de rol van de leidinggevende en het gedrag dat hij/zij ten toon spreidt, van invloed is op het ontstaan van een vertrouwensrelatie.

Max Cramwinckel heeft zijn bevindingen op het gebied van onderzoek naar vertrouwen gebundeld in een artikel dat onlangs is gepubliceerd in de Gids voor Personeels-management. Daarin staat ook een lijst van do’s en dont’s voor managers die vertrouwen willen wekken onder hun ondergeschikten. Lees het hele artikel over Vertrouwen.