ISO certificaat verlengd tot 2020

In 2006 is wereldwijd de internationale kwaliteitsnorm voor marktonderzoek ISO 20252 ontstaan. RenM|Matrix behoorde wereldwijd tot de eerste 25 bureaus die dat certificaat ontvingen. Iedere drie jaar worden we daarop grondig getoetst, in tussenliggende jaren vinden surveillances op afstand plaats.

In juni 2017 heeft opnieuw een volledige audit plaatsgevonden door Stichting Toetsingsbureau KCC. Zij concludeert dat RenM|Matrix “haar kwaliteitsmanagementsysteem uitstekend op orde heeft en in meer dan voldoende mate periodiek actualiseert. Tot hercertificering voor ISO 20252:2012 kan derhalve door de KCC met veel genoegen worden besloten”. We zijn trots op dit resultaat en het bevestigt voor onze klanten dat het met de kwaliteit bij RenM|Matrix goed zit.

Deel dit artikel