Werknemersvertrouwen voorspeller van succes?

Een van de pijlers voor betrokken medewerkers is vertrouwen van die medewerkers in de organisatie waar ze werken. RenM|Matrix heeft daarvoor een stemmingsindicator ontwikkeld: het Werknemersvertrouwen. In Nederland meet het CBS al jaren het werkgevers- en consumentenvertrouwen. Dat zijn voorlopers van de economische groei of krimp. Medewerkers zien van binnenuit bij organisaties waar het goed en minder goed gaat. Benieuwd naar het werknemersvertrouwen in Nederland als geheel en in sectoren? We hebben in de RenM|Matrix medewerkersbenchmark uitgezocht hoe dat zit met deze stemmingsindicator.

Werknemersvertrouwen 2020

De volgende grafiek toont de indicator werknemersvertrouwen per sector waarin de medewerkers werkzaam zijn.

Voor heel Nederland ligt het werknemersvertrouwen volgens de meest recente meting in juli 2020 op +67. Het werknemersvertrouwen is een stemmingsindicator waarin het verschil is berekend van het percentage dat veel vertrouwen heeft min het aandeel dat weinig of geen vertrouwen heeft. Het werknemersvertrouwen is het gemiddelde van vertrouwen in het eigen team en vertrouwen in de toekomst van de werkgever. De resultaten zijn afkomstig uit het in juli 2020 uitgevoerde benchmarkonderzoek naar de betrokkenheid van medewerkers onder ruim 1.100 werkenden in uiteenlopende sectoren en leeftijdsgroepen in Nederland.
De score van +67 is weliswaar overwegend positief maar geeft ook aan dat er een fors deel is die geen of maar weinig vertrouwen heeft in de situatie bij de werkgever. Dat kan als een rem op de ontwikkeling of groei werken. Er zijn aanzienlijke verschillen per sector.

Laagste werknemersvertrouwen in de sectoren transport- horeca-restaurants.

De sectoren die door Corona als eerste hard geraakt zijn, laten het laagste werknemersvertrouwen zien. Het gaat dan om de sectoren transport, vervoer, opslag, horeca, restaurants. Opvallend is dat ook werknemers in de financiële sector, de bouwsector en de productiesectoren (industrie, landbouw etc.) relatief laag vertrouwen hebben. Vermoedelijk is het lage werknemersvertrouwen een voorbode voor wat nog gaat komen in deze sectoren.

Hoogste werknemersvertrouwen bij werknemers in de handel.

Aan de positieve kant valt de handel op door het hoge werknemersvertrouwen. Dit komt overeen met het relatief hoge vertrouwen in het voortbestaan van de werkgevers in deze sector dat het CBS begin juli 2020 rapporteerde. Kennelijk gaat werkgevers- en werknemersvertrouwen hier hand in hand. Het feit dat zowel werkgevers als werknemers in de handel veel vertrouwen hebben geeft deze sector momentum om goed te presteren en verder te ontwikkelen. Dat zijn hoopvolle en krachtige signalen.

Teamvertrouwen hoger dan vertrouwen in toekomst werkgever.

Het werknemersvertrouwen is opgebouwd uit twee indicatoren: het vertrouwen dat medewerkers in hun team hebben en het vertrouwen in de toekomst van hun werkgever. Het teamvertrouwen is met +71 hoger dan het vertrouwen in de toekomst van hun werkgever: +63. Dit verschil is in de meeste sectoren te zien.

In de bouw en financiële sector opvallend laag teamvertrouwen.

Er zijn twee sectoren waar het vertrouwen in het team juist lager is dan het vertrouwen in de toekomst van de werkgever: de bouw en de financiële sector. In beide sectoren is bovendien dit teamvertrouwen vergeleken met vier jaar geleden fors gedaald. Dat duidt erop dat er in de bouw en de financiële sector forse interne problemen zijn die om een oplossing vragen. In de bouw is ook sprake van een lage medewerkersbetrokkenheid en bevlogenheid, https://www.renmmatrix.nl/blog/algemeen/is-de-medewerkersbetrokkenheid-in-2020-anders-dan-2016/. Bij de medewerkers in de financiele sector wijkt dat amper af van het Nederlands gemiddelde. Ondanks de vele veranderingen in de financiële sector de afgelopen jaren staan veel organisaties vanuit medewerkersperspectief kennelijk nog steeds niet helemaal goed.

Hoog teamvertrouwen in handel, overheid en onderwijssector.

Aan de positieve kant staat het hoge teamvertrouwen in de handel en bij de overheid en onderwijs. In de handel en het onderwijs was het teamvertrouwen ook vier jaar geleden hoog. Bij de overheid is deze fors gegroeid. Alleen bij de handel gaat teamvertrouwen en vertrouwen in de toekomst van de organisatie hand in hand. Bij het onderwijs en de overheid is dat helaas niet het geval, het vertrouwen in de toekomst van de organisatie blijft achter. In het onderwijs bleek ook de trots op de organisatie opvallend laag, zoals uit deze blog blijkt.

Als je niet veel vertrouwen in je team en/of de toekomst van je werkgever hebt, dan kan dat de betrokkenheid bij en de toekomst van die organisatie behoorlijk ondermijnen. Dit lijken rode vlaggen te zijn waarop geacteerd moet worden.

Er zijn dus duidelijke verbeterpunten om de medewerkersbetrokkenheid op niveau te houden. Benieuwd hoe zit het bij jouw organisatie? Doe een medewerkersonderzoek.

neem contact op met Max Cramwinckel, RenM|Matrix.
m.cramwinckel@renmmatrix.nl  tel:043 3508000