Is de medewerkersbetrokkenheid in 2020 anders dan 2016?

Onze laatstevredenheidte benchmark van de medewerkersbetrokkenheid in Nederland, uitgevoerd in juli 2020, laat zien dat deze betrokkenheid zich op een hoog niveau bevindt, nog iets hoger dan in het begin van  2020 en een stuk hoger dan in 2016.

Het betrokkenheid-vergrotende effect van de Coronapandemie lijkt echter minder sterk dan Gallup in de V.S. meldde, waar in mei 2020 de hoogste scores ooit werden gemeten, zie mijn eerdere bijdrage hierover.

Maar die hoge betrokkenheid geldt niet voor alle sectoren!

Betrokkenheid is opgebouwd uit de mate waarin men zegt trots te zijn op en betrokken te zijn bij de organisatie waar men werkt. De 2020-data zijn gebaseerd op een steekproef van 2.566 werkzame Nederlanders, de 2016-data op een steeproef van 1.070 personen.

In 2020 is de betrokkenheid weer gegroeid naar een hoog niveau van 75%, dat we daarvoor tegenkwamen in de RenM|Matrix metingen tijdens de (economische crisis-)periode 2009-2013. Opvallend is dat de groei in betrokkenheid voor rekening komt van de private sector, daar was de betrokkenheid in 2016 een stuk lager. In de publieke sector (overheid, gezondheidszorg, onderwijs, welzijnssector) lag deze al hoog en is hoog gebleven.

In de private sector valt vooral de Bouwsector op. Daar is de betrokkenheid relatief het laagst. Men is minder trots op het bouwbedrijf waar men werkt en men voelt zich minder betrokken bij hun bedrijf.  Ook zien we daar lagere scores bij de beoordeling van de samenwerking, minder vertrouwen in de toekomst van de organisatie (net als in de horeca/restaurantsector) en is men het minst bevlogen in het werk.

Onderwijssector valt op

Als we inzoomen op de publieke sector, dat valt vooral de onderwijssector op. Mensen die werkzaam zijn in het onderwijs laten lagere betrokkenheidsscores zien; dit komt vooral door de lagere mate waarin men zegt trots te zijn op de eigen organisatie. In de onderwijssector is er sprake van een significante afname vergeleken met 2016.  Die afname wordt niet zozeer veroorzaakt door Corona, want die lagere score was al in januari van 2020 zichtbaar. Kennelijk speelt in de onderwijssector al langer een lagere trots op de eigen onderwijsorganisaties. Frappant is dat het juist deze sector is waar de bevlogenheid van medewerkers het hoogst is van alle sectoren. Bevlogenheid uit zich in plezier in het werk hebben, uitdagend werk hebben en je bij je werk betrokken voelen.

De bevlogenheid in het werk is in alle sectoren iets lager dan in 2016 en in de onderwijssector is deze nog steeds het hoogst van alle sectoren. Misschien dat de lagere trots op de onderwijsorganisatie als geheel er toe leidt dat men de werkbevrediging juist meer en meer in het werk zelf zoekt?

Onderwijssector vertoont barsten

Hoewel veel bevlogen medewerkers mooi lijkt, kan de combinatie met een lage trots een onaangename cocktail zijn voor de ontwikkeling van de onderwijsinstelling zelf. Een zich op het werk terugtrekkende medewerker die maar weinig op heeft met de organisatie; dat is voor de organisatie een slecht teken. Ook op onderliggende drivers staan sommige wijzers in het rood. Vergeleken met vier jaar geleden zien we bij medewerkers in de onderwijssector opvallend gedaalde scores bij:

  • De beoordeling van de relatie met de leidinggevende (-18%)
  • De mate waarin men voldoende opleidingsmodelijkheden voor zichzelf heeft (-13%)
  • De beoordeling van de interne communicatie (-9%)

Voeg daarbij de relatief hoge werkdruk die men in het onderwijs ervaart en de relatief lage tevredenheid met salaris, dan is er alle reden om je te bekommeren om de medewerkers en bij hen de betrokkenheid in kaart te brengen. De risico’s van niets doen zijn groot: hoger ziekteverzuim, veel uitval, uitstroom, moeilijk opvulbare posities, slecht imago op de arbeidsmarkt, moeite om medewerkers aan te trekken, te binden en te boeien. En medewerkers die zich van hun organisatie afkeren in plaats van samen verder bouwen.

Het voorbeeld van de onderwijssector laat zien dat er meer onder de oppervlakte zit dan het betrokkenheidsniveau alleen. Door de onderliggende drivers daarvan goed in kaart te brengen en het gewicht daarvan voor de betrokkenheid te bepalen kun je onderwerpen en mechanismen in zicht krijgen. Je kunt ze objectiveren en bespreekbaar maken, dat is de basis voor verbetering. Alle reden om de betrokkenheid met alle daaronder liggende drivers in jouw organisatie goed in kaart te brengen. Uiteindelijk zijn het betrokken medewerkers die zorgen voor duurzaam succes van de organisatie, of je nu in de publieke of private sector werkt en of er nu wel of geen coronapandemie is.

Meer weten? Neem <hier> contact op met Max Cramwinckel,  RenM|Matrix.