Hoog verandervermogen = makkelijker medewerkers werven en behouden

De arbeidsmarkt is krap, probeer dan maar eens de geschikte medewerkers te vinden. In veel sectoren zijn er personeelstekorten. Je moet dus als bedrijf of organisatie aantrekkelijk(er) zijn voor potentiele medewerkers.  Een hoog verandervermogen helpt je daarbij, zo blijkt uit nadere analyses op het Nationaal Onderzoek Verandervermogen dat RenM|Matrix uitvoerde voor het Business Fit Netwerk.

Hoe dat zit? lees verder…..

Verandervermogen: wat is dat eigenlijk?

We weten dat organisaties die een hoog verandervermogen hebben succesvoller zijn. Ze reageren sneller en effectiever op veranderingen om hen heen en weten zich beter aan te passen aan de markt –  hun klanten. Maar wat is verandervermogen eigenlijk? Het is het vermogen van een organisatie als verzameling individuen om daadwerkelijk invulling te geven aan de nodige en gewenste veranderingen die wordt aangestuurd door ieders overtuiging dat dat gaat lukken. En daar wringt al jaren de schoen. In Nederland heeft maar 16% een groot vertrouwen in het verandervermogen van hun eigen organisatie. Maar die groep organisaties is dan misschien niet heel groot, maar ze doen wel een aantal zaken heel goed. En we weten wat de drivers van een hoog verandervermogen zijn, zie mijn eerdere bericht over het Nationaal Onderzoek Verandervermogen. Het draait om de bekendheid met en het draagvlak voor de koers, de ervaren noodzaak van verandering, de medewerkersbetrokkenheid, de veranderruimte die men ervaart en de veronderstelde belemmeringen die er zijn. Dit lage cijfer van 16% uit het meest recente onderzoek onder ruim 1900 werkzame personen is niet een toevallige uitkomst uit een enkel onderzoek. De voorgaande metingen in 2020, 2018 en 2016 laten steevast soortgelijke lage cijfers zien. En telkens komen daar deze ‘drivers’ uit naar voren en blijkt het Verandervermogen maar heel mondjesmaat te verbeteren.

Verandervermogen en medewerkerstevredenheid

In de meest recente meting van het Verandervermogen hebben we twee extra onderwerpen meegenomen: de vraag naar medewerkerstevredenheid aan de hand van een cijfer tussen 1 (zeer ontevreden) tot en met 10 (uitermate tevreden) en een vraag naar het aanbevelen van de organisatie waar jij werkzaam ben aan anderen volgens de E-NPS methodiek, dus op een schaal van O (zeker niet aanbevelen) tot en met 10 (zeker wel aanbevelen). We zien een hoge correlatie tussen het antwoord op de vraag naar de Net Change Factor / het verandervermogen en de medewerkerstevredenheid (o,506). Dat duidt erop dat die twee zaken met elkaar samenhangen. Die samenhang blijkt duidelijk uit het volgende grafiekje waarin de hoogte van de gemiddelde de werkerstevredenheid is weergegeven voor de groepen die weinig-geen vertrouwen hebben in het verandervermogen en zij die enig of veel vertrouwen daarin hebben.

 

Hoe hoger het vertrouwen in het verandervermogen hoe groter de medewerkerstevredenheid. Je ziet de score oplopen als je van links naar rechts kijkt. Heeft men weinig of geen vertrouwen in het verandervermogen, dan is de tevredenheid van medewerkers maar een 6,8. Als medewerkers veel vertrouwen in het verandervermogen van hun organisatie hebben dan stijgt de tevredenheid naar een zeer hoge 8,9. Dus het is slim om het verandervermogen  de vergroten want de kans is groot dat het ook leidt tot meer tevreden medewerkers. Dat betekent weer een hogere retentie van medewerkers en lagere kosten voor werving.

Verandervermogen en jouw organisatie aanbevelen als plek om te werken (E-NPS)

In veel boardrooms werkt men met de NPS als een van de Key Performance Indicators . De NPS staat voor Net Promoter Score en geeft in een getal weer in welke mate men jouw product of dienst aanbeveelt aan anderen. Die NPS kan positief zijn (maximaal +100) of negatief (minimaal -100). Het is het saldo van diegenen die een 9 of een 10 geven (de Promoters) op de aanbevelingsvraag minus diegenen die een score van 0 t/m 6 geven ( de Detractors).

Voor medewerkers is een soortgelijke vraag en indicator ontwikkeld, de E-NPS (dat staat voor Employee Net Promoter Score). Uitgevraagd en berekend op soortgelijke wijze. 

Als organisatie wil je graag een zo hoog mogelijke E-NPS score. Die vindt je bij medewerkers die veel vertrouwen hebben in het verandervermogen van jouw organisatie: zij hebben een E-NPS van maar liefst +62. Dat is erg hoog en veel hoger dan bij diegenen die ‘enig’ vertrouwen hebben (E-NPS = +5) en al helemaal veel beter dan bij diegenen die weinig-geen vertrouwen hebben. Die laatste groep heeft een E-NPS van -39. Daar krijg je het koud van. Kortom: werken aan je verandervermogen levert je medewerkers op die jou gaan aanbevelen aan anderen. Zo kom je veel makkelijker aan de juiste medewerkers.

Het voorgaande maakt duidelijk dat er alle reden is om te gaan werken aan je verandervermogen. Dat begint natuurlijk met meten, want dat is het startpunt voor alle verdere acties.

Interesse gewekt? Neem dan contact op met:

Max Cramwinckel

info@renmmatrix.nl