ISO certificering beschermt u als opdrachtgever

Persoonsgegevens die op straat liggen, media die u platbellen, boze klanten of medewerkers, kamervragen en een Minister en het College Bescherming Persoonsgegevens  die de opdracht krijgen om uit te zoeken hoe dat zo mis kon gaan. Dat wilt u liever niet. Persoonsgegevens van uw klanten of medewerkers uit handen geven aan niet gecertificeerde uitvoerders van onderzoek is erg risicovol. Niet alleen door reputatieschade als gevolg van negatieve publiciteit maar ook vanwege juridische risico’s die daar aan verbonden zijn voor u als uitbesteder van onderzoek. U heeft immers de persoonsgegevens verstrekt.

IsoDe ISO 20252 kwaliteitsnorm en de MOA Gedragscode behoeden u voor dergelijke risico’s. Daarin zijn vele regels, waarborgen en procedures opgenomen om te voorkomen dat privacygevoelige gegevens op straat komen te liggen.  Op MOAWeb vindt u o.a. een overzichtelijk boekje met de Tien Gouden Regels voor Onderzoek & Statistiek.

RenM|Matrix voldoet aan deze ISO 20252 kwaliteitsnorm en de MOA gedragscode. En we laten ons daar periodiek op toetsen. Eind 2014 is dat weer gebeurd en de conclusie uit het Auditrapport luidde:  ‘KCC auditors stellen vast dat het kwaliteitssysteem naar behoren functioneert. Waardering spreken auditors uit voor de grondige wijze waarop het kwaliteitsdenken levend gehouden wordt.’ Door uw onderzoek uit te besteden aan RenM|Matrix krijgt u niet alleen hoogwaardige en bruikbare onderzoeksresultaten voor uw geld, u beperkt ook uw juridische aansprakelijkheidsrisico’s. Een geruststellende gedachte.