RenM’s sorteermachine: ranking the news en andere zaken

Fotosort is een instrument dat vaker wordt toegepast in kwalitatief onderzoek met het doel respondenten op een non verbale manier hun voorkeur te laten uitspreken. Dat kan een voorkeur zijn voor bepaalde merken, producten, bedrijven en meer. Niet zelden wordt daarbij ook een projectieve vraagtechniek toegepast om na te gaan welke  personen of landschappen of interieurs worden geassocieerd met een merk of product. De respondenten rangschikken een stapel foto’s in groepen of in volgorde van voorkeur.

RenM|Matrix heeft die fotosort techniek vertaald in een computerprogramma, waardoor het sorteren en rangschikken van die foto’s voortaan ook met een laptop of via het web kan plaatsvinden. Het programma biedt de foto’s paarsgewijs aan met de keuze welk van beide foto’s het best past bij het te onderzoeken merk of product. Het programma wisselt de combinatie van foto’s telkens zodanig af dat er in korte tijd een perfecte rangorde ontstaat van de meest in aanmerking komende tot de minst in aanmerking komende foto.

Op die manier kunnen niet alleen foto’s maar ook andere afbeeldingen gesorteerd worden: we hebben deze techniek bijvoorbeeld al toegepast om krantenartikelen te ordenen (Als u de kopregel leest, welk artikel zou u dan als eerste gaan lezen?). Meer weten? Neem contact op met Bert Brounts: bert@renmmatrix.nl.