OrganisatieInZicht

OrganisatieInZicht is het online platform waar alle prestatie-indicatoren van uw organisatie bij elkaar komen. Zo houdt u scherper focus op de tevredenheid van klanten en medewerkers, uw imago en communicatie, verandervermogen, organisatieontwikkeling en financiële performance. Dit innovatieve platform is ontwikkeld met de specialisten van samenwerkingspartner Etil.

Elk van deze thema’s wordt gevoed met in- en externe databronnen. Zo heeft u altijd direct het meest actuele inzicht binnen één dashboard. Door verdiepende artikelen krijgt u een veelomvattender beeld van de ontwikkelingen in de tijd en van de onderliggende drivers. U ziet snel dwarsverbanden en kunt makkelijker verbetering en optimalisaties doorvoeren.

Zo gaan we te werk

stap 1. Inrichting platform

Het platform stellen wen stapsgewijs met u samen. We bepalen welke data we in het platform zullen brengen. We bepalen welke metingen wanneer worden uitgevoerd en wat daarin precies gemeten wordt. We leggen vast wie wanneer wat doet. Op basis van de samen gekozen stappen in het OrganisatieInZicht-traject brengen we offerte uit die geen verrassingen kent.  Glashelder, zoals u van ons gewend bent.

stap 2. Waardevolle data

Het platform wordt gevuld met waardevolle data. Dat zijn data uit eerder uitgevoerd onderzoek, bestaande informatie over KPI’s  en nieuw te verzamelen data onder medewerkers, klanten en andere relevante stakeholders. Verzameld op de verantwoorde wijze, AVG-proof en met de hoge datakwaliteit die u van ons gewend bent. Daarbij gaat het niet alleen om de kale basisdata, maar vooral ook om wat zij betekenen en hoe de data op elkaar inwerken. Zodat u via driveranalyses er achter komt wat nou echt belangrijk is om aan te gaan werken voor het verbeteren van KPI’s. Of het nu gaat om medewerkersbetrokkenheid, uw klanttevredenheid en of Imago bij stakeholders. Cijfers zelf zijn leuk, het verhaal daarachter is veel belangrijker.

stap 3. Inzicht

De data, visualisaties en artikelen delen we vervolgens op een online platform met geautoriseerde toegang voor de gebruiker. De gebruiksvriendelijke user interface in het online platform is sterk geoptimaliseerd voor transparantie en gebruikersgemak. Zo kunt u binnen uw organisatie makkelijk samen met interne stakeholders werken aan data-gedreven organisatieontwikkeling. Uit de eerste metingen volgt het stappenplan voor de verdere organisatieontwikkeling.

Wat levert het op?

Helder zicht op de meest actuele data en trends in de pijlers van uw organisatie. Geen vermoedens, maar objectief vastgestelde en gedeelde data. Een sterk en krachtig instrument om binnen uw organisatie op basis van één platform een gedeeld beeld te vormen van de dynamiek van uw organisatie, haar klanten, haar medewerkers en de externe stakeholders. Dit leidt tot een duurzame, verankerde en continue verbetering.

uw contactpersoon

Max Cramwinckel

Algemeen directeur

Tel: 043-3508000

m.cramwinckel@renmmatrix.nl