Smart Employer branding

Betrokken medewerkers zijn het onmisbaar voor het succes van iedere organisatie. De arbeidsmarkt wordt echter krapper en krapper. Hoe kun je goede nieuwe medewerkers aantrekken? En misschien nog wel belangrijker; hoe kun je de goede medewerkers houden, nu zij steeds meer keuzemogelijkheden krijgen? De oplossing ligt verscholen in de juiste combinatie van een goede employer branding en employee experience. Onderzoek medewerkersbetrokkenheid

Employer image

Employer branding en een goede onboarding vereist dat de door jou gewenste potentiele medewerkers jou kennen en dat je een goed employer image bij hen hebt. Daar kom je achter door dat te onderzoeken. Dan wil je weten hoe je scoort ten opzichte van je concurrenten en wat de belangrijkste drivers in jouw employer image zijn. Daarmee kun je vervolgens nauwkeurig bepalen op welke drivers je moet inzetten in je profilering. Bovendien zie je welke aspecten van het werken in jouw organisatie onbekend zijn of waarvan men een geheel verkeerd beeld heeft. En krijg je te weten via welke kanalen je dat het slimste kunt doen.

Employee experience

Jouw medewerkers vormen een onmisbare bron van informatie voor het versterken van de employee experience. Nieuwe medewerkers kunnen je precies vertellen hoe de onboarding verliep en wat hen positief en negatief verraste. Dat geeft direct inzicht voor het behoud van high potentials. Medewerkers die al langer in dienst zijn net zo belangrijk. Zij vertellen je wat je goed doet en ook waar je als werkgever aan moet werken. Daarmee voorkom je uitstroom en behoud je expertise. Medewerkers die aan het einde van hun loopbaan zitten zijn ook belangrijk. Bij hen draait het om employability, duurzame inzetbaarheid. Dat alles is via slim opgezet, vaak on line, onderzoek, heel goed in kaart te brengen en hoeft niet eens zoveel te kosten.

Trends

Recente uitgevoerde onderzoeken laten zien dat de wensen van medewerkers voor opleidings- en ontwikkelmogelijkheden steeds groter worden. En ze worden belangrijker voor de employee experience. Nieuw aandachtspunt is de toenemende informatie-overload die medewerkers ervaren. Dat werkt als een (verborgen) dissatisfier in de employee experience. Op de derde plaats zijn er steeds meer data in organisaties beschikbaar via allerlei onderzoeken. Via slimme driver-analyse op bestaande employee experience data is het goed mogelijk om de juiste aanvullende maatregelen te nemen. De vierde trend is die van de eigen medewerker panels. Door een eigen panel op te zetten van medewerkers die je periodiek betrekt bij het uitwerken van communicatie of HR vraagstukken sla je twee vliegen in een klap. Je verzamelt de juiste data (mist je de juiste vragen stelt) en je verhoogt gelijk de betrokkenheid van je medewerkers bij de opvolging en uitwerking van de peilingen in je panel.

Meer weten?

Meer weten over hoe je een effectief werkend medewerkers panel opzet, slimme driveranalyses verricht of bruikbaar employee branding en employee experience onderzoek doet?
Neem contact op met M.Cramwinckel@renmmatrix.nl, +31 43 3508000