WOW – Esomar congres (2)

Esomar_RenM_2016Onze algemeen directeur Max Cramwinckel was aanwezig op het Esomar congres in New Orléans en vat zijn bevindingen samen in 3 thema’s: Impact, Data integration en Agile. Vorige week schreef hij al over impactful onderzoek en uitdagingen op de weg voor onderzoek van pure dataleverancier naar strategische partner die voor competitief voordeel zorgt. De bijdrage van deze week gaat over het samenbrengen van verschillende databronnen, oftewel data integration.

2. DATA INTEGRATION
Mooie bijdragen gezien over de mogelijkheden om data vanuit verschillende bronnen met elkaar in verbinding te brengen. Annelies Verhaeghe hield een goed pleidooi om data vanuit enquêtes (expliciete attitudes) te combineren met gedragsdata (bv clickgedrag, aankoopgedrag), psychologische data (b.v. vanuit Eyetracking en facial coding) en impliciete maten (reactietijden metingen) om zo de kennis en de impact van die inzichten te vergroten.

Duidelijk is ook dat op elk van die terreinen je met specialisten moet werken, die precies begrijpen wat er gebeurt en hoe je resultaten kunt duiden. Pas dan komt je tot betekenisvolle inzichten die je kunt gebruiken. Om die reden houden we ons bij RenM Matrix bij onze leest; expliciete attitudes meten en verklaringsmodellen opstellen met de best beschikbare technieken (zoals LISREL) om aanbevelingen te kunnen doen, die op gevalideerde en wetenschappelijk betrouwbare inzichten zijn gebaseerd en niet op schijnverbanden.

Dat betekent zeker niet dat we big data analyses aan ons voorbij laten gaan, we zijn heel ver met het vinden van zinvolle inzichten wanneer we de gegevens van onze medewerker betrokkenheidsonderzoeken koppelen aan zogenaamde ‘harde data’ zoals bijvoorbeeld fte-ontwikkeling in organisatieonderdelen, winstgevendheid van onderdelen, ziekteverzuim, of de mate waarin men aan bepaalde specifieke communicatie is blootgesteld.