WOW: nieuwe ontwikkelingen op Esomar 2016

Esomar_RenM_2016ESOMAR, de wereldwijde organisatie van marktonderzoekers wereldwijd (en 69 jaar geleden opgericht in Nederland) organiseerde in september haar jaarcongres in New Orleans onder de titel WOW. Ruim 50 bijdragen uit alle windstreken van de wereld gaven een inspirerend beeld van al het opmerkelijke en vernieuwende dat het marktonderzoek te bieden heeft met als centraal thema: wat maakt onderzoekers ‘impactful’. Onze algemeen directeur Max Cramwinckel doet verslag en vat zijn bevindingen samen in 3 thema’s: Impact, Data integration en Agile. Deze week het eerste deel over impactful onderzoek.

1. IMPACT
Onder andere Simon Chadwick liet zien dat de weg voor onderzoek – van pure dataleverancier naar strategische partner die voor competitief voordeel zorgt – weliswaar is ingeslagen, maar dat er nog genoeg uitdagingen liggen.

Om die rol goed te kunnen pakken moet je niet alleen de basics van onderzoek op orde hebben, maar ook de business goed begrijpen. En je moet kunnen schakelen tussen diepgang en snelheid, tussen strategische vraagstukken, waar je weinig risico’s mag lopen in de basics van je onderzoek en meer operationele vraagstukken op kleine deelgebieden, waar je in een meer agile setting via snelle trial and error stappen en met simpele A-B tests incrementeel tot verbeteringen komt.

Impactful zijn betekent ook dat de onderzoeksresultaten meer in hapklare kleine brokken wordt aangeboden in plaats van in dikke en lijvige rapporten of powerpoints. De ROI van onderzoek wordt steeds meer gedefinieerd als Return On Insights: wat zijn de kosten van insights en wat krijg je als opdrachtgever daarvoor terug? Dat betekent veel meer variatie in de wijze van rapporteren en conclusies opleveren en bespreken.

We zijn bij RenM|Matrix al een tijdje bezig om op dat vlak diverse (online en offline) varianten samen met onze klanten door te ontwikkelen om de inzichten zo effectief en efficiënt mogelijk te delen. Onze ervaringen zijn dat ‘one size fits all’ een mooi uitgangspunt is, maar regelmatig een knellend harnas blijkt. Maatwerk is en blijft nodig.